Здравеопазването у нас се отнася към сивия сектор

Здравеопазването в България е сред сивите сектори, в които икономика се разминава с реалната представа за нещата. Тези факти не са плод на въображаеми източници, а от множество проведени проучвания и статистики.

По данни от тях излиза, че през изминалите три години от 2009 до 2012 г. ръстът на сивия сектор е нараснал с неузнаваеми темпове. Най-високи стойности в областта на медицина и здравеопазване у нас са отчетни за периода на 2010 г, когато те достигат фрапиращите 5,1%.

Разбира се, водят се и превенции в сивата икономика спрямо сектори като здраве, медицина, строителството, търговия, транспорт и туризмът. Нарастването на дела му, според организации се дължи главно на неразумна данъчно-осигурителна основа в политиката.

През последните пет години, в резултат на несъбрани средства и укриване на данъци, сумите достигат над 12,4 млрд. лв.

По проведени проучвания направени от Асоциацията на индустриалния капитал в България, данните сочат, че плащане на пари „на ръка“ е масово разпространена практика в здравеопазването и медицината у нас.

От тези и много други изследвания става ясно, че около 75 % от случаите на комуникация между лекар и пациент са попадналите в графата „сива икономика“.

По мнение на работодателите в здравеопазването, за насърчаващи служат факторите свързани с нерегламентирани плащания в цялата ни здравна система. За жалост те са в основата и на цялостната държавна политика и се коренят в необмислени промени в законодателство и съществуващи традиции създадени, с цел заобикаляне на законите.

Според участниците в проучването най-предразполагащи към корупция сектори у нас са медицинското обслужване, което е и пряко свързано с избора на лекар и екип, следоперативни грижи, операции, издаване на документи с недостоверно съдържание. Последните са от типа нереални заболявания. В графата за най-незаконни и лъжливи документи се вписват и снабдяване с направления за лекари и специалисти, както и отпускането и настаняване във ВИП стаи при нужда.